Chiêm tinh học nhập môn – Ấn phẩm đầu tiên về chiêm tinh học cơ bản tại Việt Nam

“Chiêm tinh học về cơ bản là một ngôn ngữ. Mà khi ta thông hiểu ngôn ngữ này, cả bầu trời sẽ bắt đầu nói chuyện với ta” – Dane Rudhyar

Chiêm tinh học không chỉ là dự báo tương lai bất biến, như một số phận an bài, chiêm tinh học giúp chúng ta hiểu sâu xu hướng hành vi của mỗi người, giúp chúng ta có thông tin, từ đó tự kiến tạo ra tương lai.

Ấn phẩm đầu tiên của Chiêm tinh số kết hợp với Asbooks, gồm những hướng dẫn tỉ mỉ, chi tiết, có hệ thống để ai cũng có thể tự đọc bản đồ sao cá nhân.

Chiêm tinh học nhập môn _ tất tần tật những gì bạn cần để đọc bản đồ sao cá nhân!


📍Link đặt sách:
http://bit.ly/chiemtinhhoc-shopee

http://bit.ly/chiemtinhhocnhapmon_tiki


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Mạng xã hội
Đăng ký nhận tin mới

 

Nội dung bài viết
Mục lục