Giải mã bản đồ sao cá nhân

[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Bìa 1″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_row _builder_version=”4.0.9″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_image src=”https://www.chiemtinh.vn/wp-content/uploads/2020/01/bìa-cá-nhân-3.png” admin_label=”Bìa” _builder_version=”4.0.9″][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Trang gác” _builder_version=”4.0.9″][et_pb_row _builder_version=”4.0.9″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_image src=”https://www.chiemtinh.vn/wp-content/uploads/2020/01/gác-1-scaled.jpg” admin_label=”Gác” _builder_version=”4.0.9″][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Quote” _builder_version=”4.0.9″][et_pb_row _builder_version=”4.0.9″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_image src=”https://www.chiemtinh.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-do-sao-ca-nhan-1_page-0001.jpg” _builder_version=”4.0.9″][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.0.9″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_divider _builder_version=”4.0.9″][/et_pb_divider][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Intro” _builder_version=”4.0.9″][et_pb_row _builder_version=”4.0.9″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_image src=”https://www.chiemtinh.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-do-sao-ca-nhan-2_page-0001.jpg” _builder_version=”4.0.9″][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Intro” _builder_version=”4.0.9″][et_pb_row _builder_version=”4.0.9″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_image src=”https://www.chiemtinh.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-do-sao-ca-nhan-3_page-0001.jpg” _builder_version=”4.0.9″][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Intro” _builder_version=”4.0.9″][et_pb_row _builder_version=”4.0.9″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_image src=”https://www.chiemtinh.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-do-sao-ca-nhan-4_page-0001.jpg” _builder_version=”4.0.9″][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Intro” _builder_version=”4.0.9″][et_pb_row _builder_version=”4.0.9″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_image src=”https://www.chiemtinh.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-do-sao-ca-nhan-5_page-0001.jpg” _builder_version=”4.0.9″][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Intro” _builder_version=”4.0.9″][et_pb_row _builder_version=”4.0.9″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_image src=”https://www.chiemtinh.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-do-sao-ca-nhan-6_page-0001.jpg” _builder_version=”4.0.9″][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Intro” _builder_version=”4.0.9″][et_pb_row _builder_version=”4.0.9″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_image src=”https://www.chiemtinh.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-do-sao-ca-nhan-7_page-0001.jpg” _builder_version=”4.0.9″][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Intro” _builder_version=”4.0.9″][et_pb_row _builder_version=”4.0.9″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_image src=”https://www.chiemtinh.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-do-sao-ca-nhan-8_page-0001.jpg” _builder_version=”4.0.9″][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Intro” _builder_version=”4.0.9″][et_pb_row _builder_version=”4.0.9″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_image src=”https://www.chiemtinh.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-do-sao-ca-nhan-9_page-0001.jpg” _builder_version=”4.0.9″][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Intro” _builder_version=”4.0.9″][et_pb_row _builder_version=”4.0.9″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_image src=”https://www.chiemtinh.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-do-sao-ca-nhan-10_page-0001.jpg” _builder_version=”4.0.9″][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Intro” _builder_version=”4.0.9″][et_pb_row _builder_version=”4.0.9″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_image src=”https://www.chiemtinh.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-do-sao-ca-nhan-11_page-0001.jpg” admin_label=”Image” _builder_version=”4.0.9″][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”bản đồ sao” _builder_version=”4.0.9″][et_pb_row _builder_version=”4.0.9″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_image src=”https://www.chiemtinh.vn/wp-content/uploads/2020/01/bandosao_Bill_Gates.jpg” _builder_version=”4.0.9″][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Trang tiêu đề phần 1 – Tổng quan” _builder_version=”4.0.9″][et_pb_row _builder_version=”4.0.9″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_image src=”https://www.chiemtinh.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-do-sao-ca-nhan-12_page-0001.jpg” admin_label=”Image” _builder_version=”4.0.9″][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Bảng chỉ số Kepler” _builder_version=”4.0.9″][et_pb_row _builder_version=”4.0.9″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_image src=”https://www.chiemtinh.vn/wp-content/uploads/2020/01/bảng-chỉ-số-Kepler.jpg” admin_label=”Image” _builder_version=”4.0.9″][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Phân tích tổng quan” _builder_version=”4.0.9″][et_pb_row column_structure=”1_2,1_2″ admin_label=”Cung trội” _builder_version=”4.0.9″][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_image src=”https://www.chiemtinh.vn/wp-content/uploads/2020/01/ảnh-hưởng-tính-chất-cung-hoàng-đạo.png” _builder_version=”4.0.9″][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_text _builder_version=”4.0.9″]

Tính cách cung Hoàng đạo nổi trội:

Người có tính Bảo Bình trội có nhu cầu thể hiện cá tính và giá trị của mình trong cộng đồng, có thể bằng trí thông minh, sắc sảo, khả năng bao quát, tạo ra những cải cách trong phương pháp làm việc,… ^ luôn tìm ra những giải pháp thiết thực và hợp lý cho mọi vấn đề xung quanh mình. ^ quan tâm đến việc trao đổi thông tin và ý tưởng, tính logic và thực tế. ^ rất quảng giao, nhưng cảm thấy thoải mái khi giao tiếp qua email, mạng xã hội,… hơn là trao đổi trực tiếp. ^ rõ ràng, sòng phẳng và luôn tạo cảm giác bình đẳng với tất cả mọi người.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure=”1_2,1_2″ admin_label=”Hành tinh trội” _builder_version=”4.0.9″][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_image src=”https://www.chiemtinh.vn/wp-content/uploads/2020/01/năng-lượng-hành-tinh.png” _builder_version=”4.0.9″][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_text _builder_version=”4.0.9″]

 Hành tinh hoạt động mạnh:

Mặt trời là hành tinh trung tâm của Thái Dương hệ, là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất trong mắt của loài người. Người có Mặt trời hoạt động mạnh có ý thức rất rõ về cái tôi cá nhân và mong muốn là trung tâm của sự chú ý. Động lực của ^ trong cuộc sống là được thể hiện bản thân và được ghi nhận. ^ sẽ phản kháng rất mạnh với bất kì ai coi thường hay hiểu lầm mình.̣

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure=”1_2,1_2″ admin_label=”Nhà trội” _builder_version=”4.0.9″][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_image src=”https://www.chiemtinh.vn/wp-content/uploads/2020/01/phân-bố-nhà.png” _builder_version=”4.0.9″][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_text _builder_version=”4.0.9″]

Nhà hoạt động mạnh:

Nhà thứ mười – nhà của hình ảnh xã hội. Ngôi nhà này sẽ cho bạn thấy vị thế, sự tín nhiệm và địa vị của bạn đối với cộng đồng. Nó được phản ánh bởi cái tôi, tình trạng sống, sự nổi tiếng, sự tham vọng, các hoạt động nghề nghiệp và xã hội của bạn. Người có Nhà 10 hoạt động mạnh coi trọng cách xã hội nhìn nhận và đánh giá bạn, cao hay thấp, tốt hay xấu, thành công hay thất bại. ^ cũng đòi hỏi quyền lực, vị thế, sự tin tưởng của mọi người với bạn trong những lĩnh vực chuyên môn. Một người có Nhà 10 mạnh có thể rất thành công nếu có sự nghiệp cá nhân, mặt khác có thể luôn bất mãn nếu phải làm việc dưới trướng của người khác.

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Nguyên tố” _builder_version=”4.0.9″][et_pb_row _builder_version=”4.0.9″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_text _builder_version=”4.0.9″]

Nguyên tố của bạn là Lửa
Tổng quan: Bạn chủ động, say mê và luôn hết mình trong công việc. Bạn rất hăng hái, nhiệt tình và luôn sẵn sàng thể hiện ý kiến cá nhân của mình. Thêm vào đó, bạn cũng có khá nhiều hoài bão và ưa thích một cuộc sống độc lập, tự do. Tuy nhiên, chính vì sự nóng nảy của mình, mà đôi khi, bạn lại khá áp đặt người khác. Điều này khiến bạn dễ rơi vào những cuộc cãi vã nảy lửa, vì bạn sẵn sàng tranh cãi đến cùng để bảo vệ quan điểm của mình.
Trong tình yêu:
(+) Khi đã chọn ai, bạn sẵn sàng yêu người đó với toàn bộ lòng nhiệt thành nhất. Như một ngọn lửa cháy dữ dội.
(-) Dù vậy, điều đó khiến bạn dễ gặp tổn thương trong chuyện tình cảm và dễ rơi vào trạng thái cô độc khi ngọn lửa đã tắt.
Trong công việc:
(+) Bạn chủ động, cầu tiến và luôn đi đầu. Sự liều lĩnh, không ngại mạo hiểm sẽ là thế mạnh để bạn dẫn đầu trong những lĩnh vực mới và nắm bắt được cơ hội khi người khác còn đang phân vân.
(-) Có một điểm cần lưu ý là đôi lúc bạn sẽ quá tin tưởng vào ý tưởng của mình mà lờ đi mọi sự góp ý. Những lúc tranh luận trong công việc, bạn có thể vô tình làm tổn thương những người đồng đội vì lời nói của mình.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”Phân bố nguyên tố” _builder_version=”4.0.9″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_image src=”https://www.chiemtinh.vn/wp-content/uploads/2020/01/phân-bố-nguyên-tố.png” _builder_version=”4.0.9″][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.0.9″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_text _builder_version=”4.0.9″]

Bạn trội tính Lửa nhất
Với những người có nhiều Lửa, vấn đề lại nằm ở chỗ họ thường nói mà không nghĩ, làm mà không để ý đến hậu quả. Nguyên tố Lửa vượt trội trong tính cách có thể khiến một con người có cái tôi quá cao và không biết lắng nghe người khác, thường xuyên lấn át và bảo thủ với ý kiến của bản thân.
Bạn thiếu tính Khí nhất
Là nguyên tố đại diện cho khả năng tư duy và diễn đạt, nguyên tố Khí bị khuyết thiếu sẽ khiến một người gặp vấn đề trong lĩnh vực này. Những người này có thể cảm thấy khó khăn khi phải sắp xếp suy nghĩ của mình, thậm chí không thoải mái khi phải giao tiếp với người khác hay nắm bắt một vấn đề mới. Họ sẽ cần nhiều thời gian để hiểu được vấn đề hay tìm ra cách giải quyết, cũng như không dễ dàng tìm được cách diễn đạt bản thân.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Tính chất” _builder_version=”4.0.9″][et_pb_row _builder_version=”4.0.9″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_text _builder_version=”4.0.9″]

Tính chất của bạn là Tiên phong
Trong tình yêu: (+) Bạn yêu thích sự mới mẻ nên hay đem đến cho người mình yêu những sự bất ngờ. Đồng thời, vì đặc tính Thống Lĩnh của mình, bạn làm cho đối phương cảm giác luôn được quan tâm và bảo vệ. (-) Cũng vì yêu thích sự mới mẻ nên sẽ có những lúc bạn cảm thấy nhàm chán trong mối quan hệ của mình và muốn tìm một cảm giác mới hơn. những lúc như vậy, hãy nghĩ về lí do tại sao mà hai bạn lại bắt đầu. Ngoài ra, kiểm soát và đòi hỏi một sự thay đổi trong tính cách của đối phương chưa bao giờ là một điều nên làm.
Trong công việc: (+) Bạn là người hăng hái, chủ động, độc lập và có nhiều tham vọng. Bạn suy nghĩ nhanh nhạy và không thích sự nhàm chán cũ kĩ. Vì vậy, bạn có xu hướng luôn là người khởi xướng những ý tưởng mới và yêu cầu sự thay đổi. (-) Bạn có thể lâm vào tình trạng hành động quá nhanh, vội vàng và độc đoán. Nên cẩn trọng mỗi khi đưa ra quyết định quan trọng, vì chính điều này có thể khiến bạn làm hỏng mọi thứ mà bạn đã bắt đầu.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”Phân bố tính chất” _builder_version=”4.0.9″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_image src=”https://www.chiemtinh.vn/wp-content/uploads/2020/01/phân-bố-tính-chất.png” _builder_version=”4.0.9″][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.0.9″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_text _builder_version=”4.0.9″]

Bạn trội tính Linh hoạt nhất
Nhiều tính chất Linh hoạt đi kèm với khả năng thích ứng tốt, nhưng lại không biết tự xác định phương hướng cho mình. Bạn dễ bị phụ thuộc vào người khác thay vì có ý kiến riêng. Hoàn cảnh sống có thể đóng vai trò then chốt trong việc phát triển của bạn.
Bạn thiếu tính Kiên định nhất
Bản đồ sao quá ít tính chất Kiên định phản ánh một người thiếu sự theo đuổi kiên trì, bạn có thể có những ý tưởng vĩ đại, nguồn cảm hứng lớn, nhưng thường để người khác hoàn thành công việc của mình. Bạn cũng dễ bị tác động khi thay đổi môi trường sống.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure=”1_2,1_2″ admin_label=”Four quadrant” _builder_version=”4.0.9″][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_image src=”https://www.chiemtinh.vn/wp-content/uploads/2020/01/phân-bố-hành-tinh.png” _builder_version=”4.0.9″][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_text _builder_version=”4.0.9″]

Phân bố hành tinh:

Nhiều hành tinh tập trung ở góc phần tư thứ 1 chỉ ra rằng sự chú ý chính của ^ tập trung vào chính bạn. ^ có nhu cầu cao trong việc nâng cao năng lực bản thân, thể hiện bản sắc cá nhân, cũng như khẳng định quan điểm, giá trị của ^.
^ cần nhiều thời gian ở một mình hơn những người khác để khám phá bản thân và tự trải nghiệm, nhận ra những thôi thúc ẩn sâu trong nội tâm và tìm ra những câu trả lời cho chính mình. Đối với ^, việc giữ vững lập trường là vô cùng quan trọng, bởi ^ sẽ đánh mất chính mình nếu cố gắng làm hài lòng hoặc gây ấn tượng với người khác.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Trang tiêu đề Phần 2″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_row _builder_version=”4.0.9″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_image src=”https://www.chiemtinh.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-do-sao-ca-nhan-13_page-0001.jpg” _builder_version=”4.0.9″][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Phần 2: Cá tính, Cách thể hiện bản thân và Phản ứng với môi trường xung quanh ” _builder_version=”4.0.9″][et_pb_row admin_label=”Cá tính” _builder_version=”4.0.9″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_text _builder_version=”4.0.9″]

Cá tính
Cung Mặt Trời quy định cái tôi, cá tính, những tính cách và phẩm chất nền tảng của bạn, những điều bạn tự nhìn thấy ở bản thân. Nó cũng tượng trưng cho khát vọng khẳng định bản thân, cho phần lý trí, những điều mà bạn muốn đạt được.

Mặt trời trong cung 
Mặt trời trong nhà
Aspect của Mặt trời

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”Cách thể hiện bản thân” _builder_version=”4.0.9″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_text _builder_version=”4.0.9″]

Cách thể hiện bản thân
Cung Mọc (AC) chính là lớp vỏ bọc, là con người bạn thể hiện ra với xã hội. Bởi vậy, từ những phân tích về sự ảnh hưởng của Cung Mọc, bạn sẽ có cái nhìn rõ nét nhất về hình ảnh của mình trong mắt những người xung quanh, hay cũng chính là lớp mặt nạ che giấu con người thật sự bên trong bạn với thế giới bên ngoài, là ấn tượng đầu tiên khi mọi người tiếp xúc với bạn. Cung Mọc đại diện cho cách bạn cư xử để bản thân luôn cảm thấy đủ an toàn và đủ riêng tư.

Cung mọc là cung
Hành tinh nhà 1

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”Ứng xử và nhận thức của bạn về môi trường xung quanh” _builder_version=”4.0.9″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_text _builder_version=”4.0.9″]

Ứng xử và nhận thức của bạn về môi trường xung quanh
Sao Thủy cai quản suy nghĩ, ý tưởng, khả năng, năng lực giao tiếp, nhận thức, tâm trí, lời nói, ngôn ngữ, ý kiến và thái độ của mỗi người. Bởi vậy, Sao Thủy thuộc cung nào, nằm ở đâu sẽ thể hiện nhận thức và cách phản ứng của bạn với môi trường xung quanh mình.

Sao Thủy thuộc cung
Sao Thủy trong nhà
Aspect của Sao Thủy

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Trang tiêu đề phần 3″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_row _builder_version=”4.0.9″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_image src=”https://www.chiemtinh.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-do-sao-ca-nhan-14_page-0001.jpg” admin_label=”Image” _builder_version=”4.0.9″][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Phần 3: Nội tâm và Khát khao ẩn giấu ” _builder_version=”4.0.9″][et_pb_row admin_label=”Mặt trăng” _builder_version=”4.0.9″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_text _builder_version=”4.0.9″]

Cung Mặt Trăng đại diện cho “con người bên trong” của bạn, thể hiện bản năng, cảm xúc, thế giới tâm hồn, những nhu cầu tự nhiên mà bạn đôi khi không tự ý thức được. Nếu như Mặt Trời cho thấy những thứ bạn muốn, thì Mặt Trăng hé mở những thứ bạn cần. Đây là con người ẩn của bạn, là tính cách cả bạn và người khác đều khó nhận ra.

Mặt trăng trong cung 
Mặt trăng trong nhà 
Aspect của Mặt trăng 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”Nhà 12″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_text _builder_version=”4.0.9″]

Nhà 12 đại diện cho tiềm thức, nội lực, nơi nghỉ ngơi, nơi để trốn tránh, sự cầm tù và những hoạt động thầm kín, vô thức của bạn.

Đỉnh nhà 12 của bạn thuộc cung Bạch Dương
Sao chủ nhà 12 của bạn là Mặt trời đang ở nhà 1
Mặt trời của bạn ở nhà 12

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Trang tiêu đề phần 4: Tình yêu” _builder_version=”4.0.9″][et_pb_row _builder_version=”4.0.9″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_image src=”https://www.chiemtinh.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-do-sao-ca-nhan-15_page-0001.jpg” admin_label=”Image” _builder_version=”4.0.9″][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Phần 4: Tình yêu” _builder_version=”4.0.9″][et_pb_row admin_label=”Sao Kim” _builder_version=”4.0.9″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”4.0.9″]

Sao Kim là hành tinh đại diện cho khao khát được yêu và nhu cầu được trao đổi tình cảm, cảm xúc với người khác; thể hiện nhu cầu thiết lập các mối quan hệ và sức mạnh của chúng ta trong việc thu hút các mối quan hệ ấy.

Sao Kim thuộc cung 
Sao Kim trong nhà
Aspect của Sao Kim

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”Nhà 5″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_text _builder_version=”4.0.9″]

Nhà 5 đại diện cho tình yêu, nhu cầu yêu và cách bạn trao gửi tình yêu.

Đỉnh nhà 5 là cung
Sao chủ nhà 5 đang ở nhà
Hành tinh nhà 5

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Trang tiêu để Phần 5: Công việc, Sự nghiệp và Tiền bạc ” _builder_version=”4.0.9″][et_pb_row _builder_version=”4.0.9″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_image src=”https://www.chiemtinh.vn/wp-content/uploads/2020/01/ban-do-sao-ca-nhan-16_page-0001.jpg” _builder_version=”4.0.9″][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Phần 5″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_row admin_label=”Công việc: Sao Hỏa” _builder_version=”4.0.9″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_text _builder_version=”4.0.9″]

Công việc
Sao Hỏa đại diện cho sự quyết đoán, năng lượng, sức mạnh, khả năng xây dựng nền tảng, làm việc, xung đột và cạnh tranh. Hành động của sao Hỏa là bất ngờ, tự quyết và có xu hướng gây rắc rối. Năng lượng của sao Hỏa có thể được sử dụng theo cách tiêu cực, dẫn đến phá hoại và giận dữ, hiếu chiến, hoặc theo cách tích cực, là nguồn gốc của lòng can đảm và sức mạnh.

Sao Hỏa thuộc cung 
Sao Hỏa trong nhà
Aspect của Sao Hỏa 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”Sự nghiệp: Nhà 6 – 10″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_text _builder_version=”4.0.9″]

Sự nghiệp
Nhà 6 là nhà của công việc, trách nhiệm, sự kiên nhẫn để đối mặt với áp lực hàng ngày trong cuộc sống của bạn.

Đỉnh nhà 6 thuộc cung
Sao chủ nhà 6 đang ở nhà 
Hành tinh nhà 6

Nhà 10 đại diện cho địa vị, quyền lực, tham vọng mà bạn hướng tới, vị trí bạn muốn đạt được trong sự nghiệp.

Đỉnh nhà 10 thuộc cung
Sao chủ nhà 10 đang ở nhà 
Hành tinh nhà 10

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”Tiền bạc: Nhà 2 – 8″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_text _builder_version=”4.0.9″]

Tiền bạc
Mục này sẽ phân tích về cách bạn tiêu xài tiền bạc cũng như cách bạn quản lý tài sản cá nhân. Qua đó, bạn có thể tuỳ chỉnh thói quen và suy nghĩ của về tiền bạc để có thể đảm bảo về tài sản của mình.

Nhà 2 cho biết thái độ của bạn đối với tiền bạc, tài sản của bản thân, khả năng tích lũy, nhu cầu chi tiêu.

Đỉnh nhà 2 thuộc cung
Sao chủ nhà 2 đang ở nhà 
Hành tinh nhà 2

Nhà 8 là thái độ của bạn đối với việc đầu tư, kinh doanh, tài sản của người khác, nguồn lực của người khác.

Đỉnh nhà 8 thuộc cung
Sao chủ nhà 8 đang ở nhà 
Hành tinh nhà 8

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Lời cảm ơn” _builder_version=”4.0.9″][et_pb_row _builder_version=”4.0.9″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_text _builder_version=”4.0.9″]

Lời cảm ơn
Trên đây là toàn bộ nội dung phân tích bản đồ sao cá nhân của ^ từ chiemtinhso.vn.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Chiêm tinh số.
Chúc bạn vui vẻ và hẹn gặp lại lần sau.
Mọi thắc mắc xin gửi về lienhe@chiemtinh.vn

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Bìa 4″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_row _builder_version=”4.0.9″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.9″][et_pb_image src=”https://www.chiemtinh.vn/wp-content/uploads/2020/01/bìa-4-cá-nhân.png” _builder_version=”4.0.9″][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest