Mặt Trăng cung Khí: Thiên Bình, Bảo Bình và Song Tử

Người có Mặt trăng ở các chòm sao như Song Tử, Thiên Bình. Bảo Bình thường đánh giá sự việc bằng khái niệm hoặc các lý thuyết quen thuộc, lập luận mang tính logic. Tuy nhiên, điều này khiến họ dễ sa đà vào lối phân tích quá nhiều và thiếu...

Mặt trời cung Song Tử (Ngày 21/5 – 20/6)

Cung Song Tử (Gemini) (Từ Ngày 21 Tháng 5 – 20 Tháng 6) Thuộc tính: Dương Nguyên Tố: Khí Nhóm: Linh hoạt Người ở cung Song Tử là người hoạt bát, năng nổ, thông minh, sống dựa vào lý trí hơn là tình cảm và dễ dàng thích nghi với hoàn cảnh mới. Hành tinh chi phối: Sao...

Câu chuyện về vòng tròn Hoàng Đạo

Bạn có thắc mắc rằng tại sao vòng tròn Hoàng đạo lại bắt đầu từ Bạch Dương? Thứ tự các cung trong vòng tròn Hoàng đạo nói lên điều gì? Thực ra, câu chuyện về vòng tròn Hoàng đạo cũng chính là câu chuyện về cuộc đời một con người. Đặc tính của mỗi cung Hoàng đạo thể...