Mặt trời cung Kim Ngưu (Ngày 20/4 – 20/5)

Cung Kim Ngưu (Taurus) (Từ Ngày 20 Tháng 4 – 20 Tháng 5) Thuộc tính: Dương Nguyên tố: Đất Nhóm: Kiên định Từ khóa: Trầm lặng, tình cảm, kiên nhẫn, kiên quyết, thực tế, bướng bỉnh, ít chấp nhận thay đổi. Hành tinh chi phối: Sao Kim, nữ thần của người La Mã, là nữ thần...

Câu chuyện về vòng tròn Hoàng Đạo

Bạn có thắc mắc rằng tại sao vòng tròn Hoàng đạo lại bắt đầu từ Bạch Dương? Thứ tự các cung trong vòng tròn Hoàng đạo nói lên điều gì? Thực ra, câu chuyện về vòng tròn Hoàng đạo cũng chính là câu chuyện về cuộc đời một con người. Đặc tính của mỗi cung Hoàng đạo thể...