Mặt Trăng cung Nước: Cự Giải, Bọ Cạp và Song Ngư

Người có Mặt trăng trong các chòm sao thuộc nguyên tố Nước như Cự Giải, Bò Cạp hoặc Song Ngưthường phản ứng và hành động theo cảm xúc bản năng. Họ sợ hãi và dễ bị tổn thương hoặc đơn giản là phản ứng hơi thái quá với những trải nghiệm thường ngày. Họ thường phải đấu...

Mặt trời cung Bọ Cạp (Ngày 23/10 – 21/11)

Cung Bò Cạp (Scorpio) (Từ Ngày 23 Tháng 10 – 21 Tháng 11) Thuộc tính: Âm Nguyên tố: Nước Nhóm: Kiên định Từ khóa: giàu tưởng tượng, sôi nổi và tình cảm, tinh tế, kiên trì, mãnh liệt, kiên quyết và cứng cỏi. Hành tinh chi phối: Sao Diêm vương – Thần âm phủ và thần...

Câu chuyện về vòng tròn Hoàng Đạo

Bạn có thắc mắc rằng tại sao vòng tròn Hoàng đạo lại bắt đầu từ Bạch Dương? Thứ tự các cung trong vòng tròn Hoàng đạo nói lên điều gì? Thực ra, câu chuyện về vòng tròn Hoàng đạo cũng chính là câu chuyện về cuộc đời một con người. Đặc tính của mỗi cung Hoàng đạo thể...