Mặt Trăng cung Khí: Thiên Bình, Bảo Bình và Song Tử

Người có Mặt trăng ở các chòm sao như Song Tử, Thiên Bình. Bảo Bình thường đánh giá sự việc bằng khái niệm hoặc các lý thuyết quen thuộc, lập luận mang tính logic. Tuy nhiên, điều này khiến họ dễ sa đà vào lối phân tích quá nhiều và thiếu...

Mặt Trời cung Bảo Bình (Ngày 20/1 – 18/2)

Cung Bảo Bình (Aquarius) (Từ Ngày 20 Tháng 1 – 18 Tháng  2) Thuộc tính: Dương Nguyên tố: Khí Nhóm: Kiên định Từ khóa: quyết đoán, độc lập, tiến bộ, có tài phân tích, phát minh, sáng chế, có quan điểm cứng rắn và lòng căm thù cao độ. Hành tinh chi phối: Sao Thiên...

Câu chuyện về vòng tròn Hoàng Đạo

Bạn có thắc mắc rằng tại sao vòng tròn Hoàng đạo lại bắt đầu từ Bạch Dương? Thứ tự các cung trong vòng tròn Hoàng đạo nói lên điều gì? Thực ra, câu chuyện về vòng tròn Hoàng đạo cũng chính là câu chuyện về cuộc đời một con người. Đặc tính của mỗi cung Hoàng đạo thể...