Câu chuyện về 12 cung hoàng đạo: Bảo Bình (Aquarius)

Mọi thành công, hưởng thụ, tri thức, yêu đương đã bão hòa trong giai đoạn của Bảo Bình (Aquarius). Chính vì vậy, Bảo Bình thường có những sở thích, thói quen lập dị, và cũng chẳng mấy quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Chủ nghĩa cá nhân của Bảo Bình rất cao. Bảo Bình hiểu biết rộng, vừa có khiếu thẩm mỹ, vừa khoa học, sáng tạo… nhưng chẳng điều gì khiến Bảo Bình quá say mê, và đó cũng chính là bi kịch của Bảo Bình.

Mang Tính chất Fixed Air (Khí Kiên định), Bảo Bình quảng giao và thông minh, nhưng vì thường không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, Bảo Bình cũng gàn dở, cực đoan, thất thường và khó lường.

Từ khóa của Bảo Bình là “I know” (Tôi thấu hiểu).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Mạng xã hội
Đăng ký nhận tin mới

 

Nội dung bài viết
Mục lục