Từ khóa của các hành tinh – Sao Thiên Vương (Uranus)

  • Sao Thiên Vương mất 84 năm để đi hết một vòng quỹ đạo, tương đương ở khoảng 7 năm trong một cung Hoàng đạo.
  • Sao Thiên Vương là hành tinh quản chiếu cho Bảo Bình.
  • Biểu tượng: (Biểu tượng Uranus) Bắt nguồn từ chữ cái H – chữ cái đầu tiên của người phát hiện ra sao Thiên Vương, Herschel vào năm 1781
  • Bộ phận cơ thể: Hệ thần kinh
  • Đại diện cho: Khao khát tự do (“sự bất mãn thần thánh”).
  • Từ khóa: Người thức tỉnh

Sao Thiên Vương cai quản những phát minh, sáng tạo, khoa học, điện, phép thuật, những điều huyền bí, ánh sáng, Chiêm tinh học, tâm lý học, tia X, máy bay và sự hiểu biết sâu sắc những quy luật tự nhiên. Nó đại diện cho thuyết vị lai, tính nhân văn, trí tuệ, sự khác biệt, lập dị, sự phóng túng, không theo khuôn phép, chủ nghĩa vị kỷ và chủ nghĩa không tưởng.

Sao Thiên Vương cũng cai trị mơ ước sáng tạo, thay đổi bất ngờ, cách mạng và sự độc tài, chủ nghĩa cá nhân, tài năng, nổi loạn và sự tự trị. Hành động của sao Thiên Vương bất ngờ, không mong đợi và thường mang tính dữ dội, kịch liệt, quá mức. Hành tinh này trung lập, vô giới tính và được nhiều nhà Chiêm tinh coi là mức độ cao hơn của sao Thủy. Đây là hành tinh đầu tiên trong nhóm các hành tinh siêu việt (transcendental planets). Những nghiên cứu gần đây cũng gắn sao Thiên Vương với các thảm họa thiên nhiên, ví dụ như động đất).

Vị trí của sao Thiên Vương trong bản đồ sao của bạn cho thấy lĩnh vực mà bạn có xu hướng muốn hành động khác người.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Mạng xã hội
Đăng ký nhận tin mới

 

Nội dung bài viết
Mục lục