Những ngôi nhà hoàng đạo – Nhà 9

  • Cung chủ: Nhân Mã
  • Hành tinh chủ quản: Sao Mộc
  • Từ khóa: Tư tưởng
  • Nhà của: Tâm linh

Nhà 9 nằm trên cùng một trục với nhà 3 và cả hai nhà đều liên quan đến việc học tập, nhưng khác với bậc học thấp hơn ở nhà 3, nhà 9 thể hiện những bậc cao hơn là cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, cũng như việc học hỏi nói chung. Kiến thức của Nhà 3 có được từ sách vở, còn học thức của nhà 9 thì phải bao gồm cả việc xây dựng và phát triển lên những tầng cao hơn từ những kiến thức căn bản có được. Đây là nhà của tư duy và ý tưởng lớn, nó thể hiện tư tưởng sống, nhân cách, đạo đức, tôn giáo, triết lý, nhu cầu tinh thần, mơ ước, sự quan sát, ý tưởng. Tóm lại, nhà 9 nói lên những kinh nghiệm thực tiễn mà chúng ta có được từ những cuộc hành trình đi tìm ý nghĩa của vạn vật.

Ngoài ra, nhà 9 cũng phản ánh những chuyến du lịch xa, dài ngày, cuộc sống ở nước ngoài, cách bạn tiếp cận những nền văn hoá khác. Nhà 9 cũng có liên quan tới luật pháp, liệu bạn có dễ gặp rắc rối với luật lệ không, hay bạn có hợp làm việc trong ngành luật không đều có thể được phản ánh qua nhà 9.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest