Những ngôi nhà hoàng đạo – Nhà 8

  • Cung chủ: Bọ Cạp
  • Hành tinh chủ quản: Sao Diêm Vương
  • Từ khóa: Tài sản, Nhũng thứ ẩn dấu, Tình dục
  • Nhà của: Sự biến đổi

Nhà 8 chính là cực đối của Nhà thứ hai. Ngược lại với Nhà 2 cai trị của cải vật chất cá nhân, nhà 8 cai trị những tài sản bạn kiếm được hoặc mất đi qua các mối quan hệ với người khác: nợ nần, thuế má, tiền thừa kế, tiền của vợ/chồng.

Nhà 8 cũng là nhà của sự biến đổi và những thứ ẩn dấu. Về mặt tinh thần và tâm lý, nhà 8 thể hiện những bí mật, những khả năng tiềm tàng. Còn về mặt thể chất nó bao gồm tình dục (sự khởi đầu của sự sống), việc mang thai (quá trình hình thành sự sống cũng như là một biến đổi lớn cho cơ thể phụ nữ), và cái chết (cái kết của sự sống).

Cách bạn xử lý những khoản tiền chung, cách bạn biến đổi thông qua mối quan hệ với vợ/chồng, đối tác, quan điểm của bạn về tình dục và sự sở hữu thể xác sẽ đều được phản ánh bởi cung hoàng đạo nằm ở đỉnh và hành tinh nằm trong nhà 8.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Mạng xã hội
Đăng ký nhận tin mới

 

Nội dung bài viết
Mục lục