Những ngôi nhà hoàng đạo – Nhà 7

  • Cung chủ: Thiên Bình
  • Hành tinh chủ quản: Sao Kim
  • Từ khóa: Hôn nhân, hợp tác
  • Nhà của: Những mối quan hệ

Nếu như 6 nhà hoàng đạo đầu tiên xây dựng danh tính cá nhân bạn, thì 6 nhà sau lại dựng lên mối quan hệ của bạn với những con người, tập thể và xã hội. Nhà 7, có đỉnh là cung Lặn nằm trên cùng một trục đối diện với cung Mọc ở nhà 1, bắt đầu nửa sau của vòng tròn hoàng đạo và là nhà của những mối quan hệ một-một: hôn nhân, đối tác, hợp đồng, cũng như là chia tay, kiện tụng, kẻ thù công khai. Bạn cảm thấy thể nào về chuyện cam kết, bạn có kỳ vọng gì ở một mối quan hệ lâu dài, những mối quan hệ của bạn có thể gặp vấn đề gì đều sẽ được phản ánh bởi cung hoàng đạo nằm ở đỉnh và hành tinh nằm ở nhà 7. Nhà 7 cũng cho biết bạn bị quyến rũ bởi người như thế nào, và bạn thiếu sót ở đâu,.

Nhà 7 cai quản hôn nhân và đồng cai quản tình yêu với nhà 5. Nhưng sự khác biệt giữa tình yêu ở nhà 5 và nhà 7 đó là nhà 7 liên quan đến những mối quan hệ lâu dài, trong khi nhà 5 lại thiên về những tình cảm tạm thời. Khi một mối tình ở nhà 5 tiến triển thành một mối quan hệ nghiêm túc, thì chúng ta có thể nói rằng mối quan hệ đó đã “dời chỗ sang nhà 7”. Những mối quan hệ ở nhà 7 đều là về sự hợp tác và sẻ chia, và chúng thường thỏa mãn một vài mục đích thiết thực cho cộng đồng xã hội lớn hơn. Điều này khác với những tình cảm yêu đương ở nhà 5, thứ tình cảm có tính chất bồng bột hơn.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Mạng xã hội
Đăng ký nhận tin mới

 

Nội dung bài viết
Mục lục