Những ngôi nhà hoàng đạo – Nhà 5

  • Cung chủ: Sư Tử
  • Hành tinh chủ quản: Mặt trời
  • Từ khóa: Sáng tạo
  • Nhà của: Sự hưởng thụ

Nhà 5 là nhà của sự hưởng thụ: những sở thích cá nhân, kỳ nghỉ, hoạt động thể thao và bất kể thú tiêu khiển gì làm bạn thấy vui đều được thể hiện ở nhà 5 và sẽ được phán ánh bởi cung nằm ở đình và hành tinh nằm ở nhà này. Nhà 5 cũng có liên quan đến những sự thoả mãn mang tính tức thời, như cờ bạc hay những mối quan hệ thể xác. Việc thể hiện sự sáng tạo cũng có liên quan đến nhà 5. Bạn thể hiện bản thân như thế nào, qua loại hình nghệ thuật gì, cũng như khả năng nghệ thuật của bạn sẽ được phản ánh ở đây. Những người có hành tinh nằm ở nhà 5 thường là những người đặc biệt sáng tạo (trừ phi hành tinh đó là sao Thổ).

Ngoại trừ hôn nhân được phản ánh bởi nhà 7, những gì liên quan đến sự lãng mạn, yêu đương lại được phản ánh trong nhà 5. Bạn lãng mạn như thế nào, cách bạn muốn được theo đuổi, những người mà bạn cặp kè với sẽ được thể hiện trong nhà này. Nhà 5 cũng có liên quan đến trẻ em, cách bạn nhìn nhận trẻ em nói chung, việc có con, cũng như là chính con cái của bạn và mối quan hệ của bạn với chúng ra sao sẽ đều được thể hiện ở đây. Ví dụ, nếu bạn không có hành tinh nào ở nhà 5, thì điều đó thường có nghĩa rằng việc có con không phải là ưu tiên trong cuộc đời bạn.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Mạng xã hội
Đăng ký nhận tin mới

 

Nội dung bài viết
Mục lục