Những ngôi nhà hoàng đạo – Nhà 4

  • Cung chủ: Cự Giải
  • Hành tinh chủ quản: Mặt trăng
  • Từ khóa: Nguồn gốc, lịch sử, nền tảng
  • Nhà của: Gia đình

Nhà 4 thể hiện cội nguồn của bạn và tất cả những gì liên quan đến nó: cha mẹ, lịch sử và truyền thống gia đình, mái nhà mà bạn đã và đang ở, tài sản thừa kế, di truyền và tổ tiên của bạn. Cung hoàng đạo nằm ở đỉnh và hành tinh nằm trong nhà 4 sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống tình cảm gia đình của bạn, tiềm thức của bạn, môi trường mà bạn lớn lên, cũng như là mối quan hệ giữa bạn với bố hoặc mẹ của bạn (tuỳ thuộc vào việc ai là người nuôi dưỡng bạn nhiều hơn, trong khi mối quan hệ với người mà bạn xa cách hơn liên quan đến nhà 10).

Đỉnh của nhà 4 chính là Thiên Đế (I.C.), điểm thấp nhất trong bản đồ, đại diện cho những thứ nằm dưới mặt đất. Chính vì vậy, nhà 4 cũng là nhà cai trị hậu vận, cái chết và mồ mả của bạn. Là cội nguồn của chúng ta, nhà 4 cho biết nơi mà linh hồn bạn sẽ đi về sau khi chết cũng như là bạn đến từ đâu. Đối với những người tin vào sự đầu thai, nhà 4 sẽ cho bạn biết những nghiệp chướng mà bạn đã mang theo bên mình trong kiếp này.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Mạng xã hội
Đăng ký nhận tin mới

 

Nội dung bài viết
Mục lục