Những ngôi nhà hoàng dạo – Nhà 3

Cung chủ: Song Tử
Hành tinh chủ quản: Sao Thuỷ
Từ khóa: Giao tiếp
Nhà của: Tâm trí

Nhà 3 chính là phần tâm trí của bạn, tiết lộ cách bạn tiếp cận thông tin và xử lý vấn đề, kỹ năng bày tỏ ý kiến qua lời nói, viết. Về cơ bản, nó thúc đẩy quá trình học hỏi và giao tiếp nói chung của bạn, bao gồm những kỹ năng như viết, nói, đọc, suy nghĩ, nghiên cứu. Nhà 3 cũng bao gồm cả năng lực và ham muốn học tập của bạn, cũng như là mang lại những cơ hội học tập đến với bạn. Ví dụ, nếu ai đó muốn học ngoại ngữ hay muốn trở thành giáo viên, thì đó là do sự ảnh hưởng của nhà 3. Nhà 3 cũng phản ánh quá trình học tập trong những bậc học nền tảng của bạn (từ trung học đổ xuống), trong khi những bậc học cao hơn được phản ánh bởi nhà 9.

Nhà 3 cũng là nhà biểu trưng cho môi trường xung quanh bạn, mối quan hệ của bạn với anh chị em ruột, họ hàng gần gũi, hàng xóm hay kể cả những người bạn thân từ nhỏ, và đồng thời cách bạn nhận thức về tuổi thơ của mình. Ngoài ra, nhà 3 cũng liên quan tới các chuyến đi ngắn ngày, hoặc du lịch nội địa.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Mạng xã hội
Đăng ký nhận tin mới

 

Nội dung bài viết
Mục lục