Phương thức thanh toán

Các sản phẩm của Chiemtinh.vn sẽ được cung cấp 02 bản.

Bản Fremium được cung cấp miễn phí với các thông tin cơ bản đối với sản phẩm bản đồ sao bạn lựa chọn.

Nếu bạn mong muốn nhận được bản diễn giải đầy đủ, bạn có thể lựa chọn nhiều phương thức thanh toán dưới đây:

Cách 1: Thanh toán online trực tiếp

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Onepay được ghi tại bản Fremium của mỗi sản phẩm bản đồ sao mà bạn lựa chọn. 

Tại đây, bạn dễ dàng lựa chọn thanh toán bằng thẻ Visa/Credit card và thanh toán thẻ ATM nội địa qua sự hướng dẫn của Onepay.

Cách 2: Chuyển khoản 

Tại mỗi bản Fremium, bạn sẽ được cung cấp một mã đơn hàng để có thể unlock để nhận bản diễn giải đầy đủ.

Bạn có thể chuyển khoản cho chúng tôi với nội dung như sau:

Chủ Tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ VÀ TRUYỀN THÔNG SAKEDEMY

Ngân hàng thụ hưởng:

Số Tài khoản:

Số tiền: Tổng số tiền bạn phải thanh toán tuỳ thuộc vào gói sản phẩm bản đồ sao mà bạn lựa chọn.

Nội dung chuyển khoản: CTS + Mã đơn hàng