Điều Khoản Sử Dụng

Bản Điều khoản sử dụng dịch vụ này ghi lại những điều khoản hợp pháp đối với việc sử dụng các dịch vụ mà Chiemtinh.vn cung cấp. Việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với bản quy định này, cho dù bạn là Khách ghé thăm (chỉ xem các nội dung có trên Chiemtinh.vn) hay là Thành viên (có đăng ký và sử dụng đầy đủ các dịch vụ). Thuật ngữ Người dùng và Bạn được sử dụng trong văn bản này bao gồm cả Khách ghé thăm và Thành viên. Nội dung của văn bản này có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước khi chúng tôi cảm thấy nó không còn phù hợp. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi được cập nhật đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo những quy định của bản quy định mới. Chúng tôi yêu cầu bất kỳ Người dùng nào khi sử dụng dịch vụ của Chiemtinh.vn đều phải đồng ý và cam kết từ bỏ mọi khiếu nại đối với bản những điều khoản này mà không có bất cứ ngoại lệ hay miễn trừ nào. Đi kèm với văn bản này là văn bản quy định về Chính sách bảo mật.

1.  Trách nhiệm của Chiemtinh.vn với người dùng

1.1. Cung cấp sản phẩm, dịch vụ đúng chất lượng
  • Chiemtinh.vn có trách nhiệm cung cấp sản phẩm, dịch vụ đúng như cam kết trên từng phân mục của website.
  • Người dùng có quyền yêu cầu hỗ trợ hoặc khiếu nại lên Ban quản trị khi sản phẩm, dịch vụ nhận được không đúng như cam kết. Chiemtinh.vn có trách nhiệm giải quyết và đền bù nếu cần thiết cho người dùng khi sản phẩm, dịch vụ cung cấp không đúng như cam kết.
1.2. Bảo mật Chiemtinh.vn có trách nhiệm đảm bảo tính bảo mật cho tài khoản của bạn. Chi tiết xem tại Điều khoản bảo mật.

2. Trách nhiệm của người dùng khi sử dụng Chiemtinh.vn

2.1. Quản lý tài khoản Khi sử dụng dịch vụ Chiemtinh.vn, bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi những thông tin cá nhân như tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại, số CMTND, hộ chiếu, số tài khoản Ngân hàng… Các thông tin này được sử dụng để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ cho bạn một cách chất lượng nhất, do vậy bạn cần khai báo các thông tin này một cách chính xác. Trong trường hợp thông tin do bạn cung cấp không đầy đủ hoặc sai dẫn đến việc không nhận được sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi sau khi đã thanh toán, chiemtinh.vn sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn. Khi có những thay đổi thông tin của bạn, vui lòng cập nhật lại thông tin trong tài khoản tại Chiemtinh.vn. 2.2. Hoạt động trên Chiemtinh.vn Bạn cần đọc kĩ các giới thiệu, nội dung của Chiemtinh.vn trước khi sử dụng dịch vụ để tránh dẫn đến những hiểu nhầm và sử dụng sai dịch vụ, sản phẩm của Chiemtinh.vn. Các nội dung Chiemtinh.vn đưa ra đều là các nội dung có cơ sở nghiên cứu khoa học, không cổ vũ cho bất kỳ hành vi mê tín dị đoan nào, do đó chúng tôi tuyệt đối cấm người dùng sử dụng các nội dung do Chiemtinh.vn cung cấp cho các hoạt động mê tín dị đoan, chống phá. Chiemtinh.vn nghiêm cấm người dùng nêu ra những nhận xét có tính chính trị (tuyên truyền, chống phá, xuyên tạc chính quyền), kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc…. Bạn cũng không được đưa ra những nhận xét, đánh giá có ý xúc phạm, quấy rối, làm phiền hoặc có bất cứ hành vi nào thiếu văn hóa đối với những người dùng khác trên Chiemtinh.vn.  Các hoạt động mang tính quảng cáo cho một sản phẩm khác trên Chiemtinh.vn cần được Ban quản trị website phê duyệt. 2.3. Sử dụng nội dung của Chiemtinh.vn Khi sử dụng nội dung trên Chiemtinh.vn để đăng tải ở nơi khác, yêu cầu bạn có trích dẫn nguồn và đường link đầy đủ từ Chiemtinh.vn 2.4. Bảo mật Bạn cần thực hiện đúng các quy định về bảo mật được nêu trong phần Điều khoản bảo mật.

3.  Xử lý sai phạm

Ban Quản trị website Chiemtinh.vn có toàn quyền khóa tài khoản trên Chiemtinh.vn  cũng như truy tố ra pháp luật nếu cần những người dùng không thực hiện đúng những cam kết trên.