Dự báo tương lai theo thời gian-Thi Đại Học

Biểu đồ dự báo Chiêm tinh học trong tháng 6 năm 2021

Nhóm chỉ số dự báo Sức khoẻ trong tháng sẽ cho bạn biết những ngày mà sự sung sức và dẻo dai lên cao hay khả năng hồi phục khi bạn mắc bệnh. Bạn cũng sẽ biết khi nào cơ thể mình nhạy cảm, dễ bị căng thẳng, kiệt sức… để điều chỉnh công việc và thời gian nghỉ ngơi cho phù hợp. Tận dụng điều này, bạn có thể chọn ngày chơi thể thao, hoặc chọn ngày khám, phẫu thuật.

Biểu đồ Nhậy cảm cơ thể

Những ngày có transit đáng lưu ý trong tháng

01/06/2021 : 7
♆ △☉ :1.08
♂ ☌♆ :5.88

02/06/2021 : 6.8
♆ △☉ :0.97
♂ ☌♆ :5.81

03/06/2021 : 5.8
♆ △☉ :0.01
♂ ☌♆ :5.75

04/06/2021 : 5.7
♂ ☌♆ :5.69

05/06/2021 : 5.6
♂ ☌♆ :5.63

06/06/2021 : 5.6
♂ ☌♆ :5.58

07/06/2021 : 5.5
♂ ☌♆ :5.52

08/06/2021 : 5.5
♂ ☌♆ :5.47

09/06/2021 : 5.4
♂ ☌♆ :5.43

10/06/2021 : 5.4
♂ ☌♆ :5.38

11/06/2021 : 5.3
♂ ☌♆ :5.34

12/06/2021 : 5.3
♂ ☌♆ :5.3

13/06/2021 : 5.3
♂ ☌♆ :5.26

14/06/2021 : 5.2
♂ ☌♆ :5.23

15/06/2021 : 5.2
♂ ☌♆ :5.2

16/06/2021 : 6
♆ ⚼☉ :0.86
♂ ☌♆ :5.17

17/06/2021 : 7.9
♆ ⚼☉ :2.77
♂ ☌♆ :5.14

18/06/2021 : 6.4
♆ ⚼☉ :1.32
♂ ☌♆ :5.12

19/06/2021 : 5.1
♂ ☌♆ :5.1

20/06/2021 : 5.1
♂ ☌♆ :5.08

21/06/2021 : 5.1
♂ ☌♆ :5.07

22/06/2021 : 5.1
♂ ☌♆ :5.05

23/06/2021 : 5
♂ ☌♆ :5.04

24/06/2021 : 5
♂ ☌♆ :5.04

25/06/2021 : 5
♂ ☌♆ :5.03

26/06/2021 : 5
♂ ☌♆ :5.03

27/06/2021 : 5
♂ ☌♆ :5.03

28/06/2021 : 8
♆ ☍♂ :2.95
♂ ☌♆ :5.04

Biểu đồ Hoạt động thể thao, sức khỏe

Những ngày có transit đáng lưu ý trong tháng

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply