Dự báo tương lai theo thời gian-PTQuyen

Biểu đồ dự báo Chiêm tinh học trong tháng 11 năm 2021

Nhóm chỉ số dự báo Tình yêu và Cảm xúc trong tháng sẽ cho bạn dự đoán được trước nhu cầu tình yêu và nhu cầu thể xác của mình, cũng như những dao động cảm xúc ngày qua ngày.

Bạn sẽ hiểu được tại sao hôm đó mình lại dễ vui, dễ buồn hay giận hờn, cáu gắt. Biết được thời điểm bạn cần một bàn tay vỗ về, cần sự lãng mạn, hay giải thích được những trống trải mơ hồ trong lòng. Nếu còn độc thân, bạn cũng sẽ biết được thời điểm mình mở lòng hơn và xác suất gặp được cơ duyên nào đó. Nói nhỏ nhé, nếu bạn biết được chỉ số dự báo này của người ấy, bạn sẽ còn chọn được thời điểm để làm lành, xuất hiện đúng lúc đối phương cần, hay tỏ tình nữa nhé.

Biểu đồ Dao động cảm xúc

Những ngày có transit đáng lưu ý trong tháng

11/11/2021 : 1.1
♇ *☽ :1.15

14/11/2021 : 0.6
♄ *☽ :0.65

20/11/2021 : 1.6
♆ △☽ :1.58

25/11/2021 : 0.7
♄ △♀ :0.75

26/11/2021 : 1.5
♄ △♀ :1.46

27/11/2021 : 0.9
♄ △♀ :0.85

28/11/2021 : 2.8
♇ □☽ :2.65
♄ △♀ :0.18

Biểu đồ Nhu cầu tình yêu và thể xác

Những ngày có transit đáng lưu ý trong tháng

02/11/2021 : 1.3
♂ △♆ :0.09
♆ □♂ :1.2

03/11/2021 : 2.6
♂ △♆ :0.08
♆ □♂ :2.55

04/11/2021 : 2.2
♂ △♆ :0.06
♆ □♂ :2.11

05/11/2021 : 0.8
♂ △♆ :0.05
♆ □♂ :0.76

13/11/2021 : 1.1
♂ ∠♀ :1.12

14/11/2021 : 1
♂ ∠♀ :1

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply