Chỉ số cá nhân-test

drawRadarSức hút cá nhân: 50 điểm
“Thuyết phục hùng biện: 60 điểm
“Truyền lửa: 91 điểm
“Kiên trì: 56 điểm
“Sáng tạo: 44 điểm
“Trách nhiệm: 48 điểm
drawRadarChịu sức ép: 63 điểm
“Thực hiện đến cùng: 123 điểm
“Lạc quan: 81 điểm
“Thiếu kiên nhẫn: 62 điểm
“Muốn được ghi nhận: 51 điểm
drawRadarNhu cầu tình yêu: 78 điểm
“Nhu cầu bản năng: 91 điểm
“Chăm sóc gia đình: 49 điểm
“Năng động-nhanh chán: 56 điểm
“Hy sinh-thụ động: 66 điểm
“Chung thủy-bạn bè: 135 điểm
“Thân thiện-hướng ngoại: 91 điểm
drawRadarKhép kín-Hướng nội: 80 điểm
“Hoạt động nhóm: 100 điểm
“Độc lập – phi nguyên tắc: 69 điểm
“Khó thay đổi: 139 điểm
“Hay thay đổi – chần chừ: 157 điểm
“Mạo hiểm: 162 điểm

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply