Chỉ số cá nhân-ssd

[vc_row][vc_column width=”1/1″][mk_fancy_title tag_name=”h2″ style=”true” color=”#262626″ size=”30″ font_weight=”bold” margin_top=”0″ margin_bottom=”18″ font_family=”none” align=”center”]CHỈ SỐ THEO CHIÊM TINH HỌC -ssd[/mk_fancy_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text disable_pattern=”true” align=”center” margin_bottom=”0″]drawRadar[/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text disable_pattern=”true” align=”left” margin_bottom=”0″][mk_skill_meter title=”Sức hút cá nhân: 50 điểm” percent=”25″ color=”#049DD9″][mk_skill_meter title=”Thuyết phục hùng biện: 60 điểm” percent=”30″ color=”#049DD9″][mk_skill_meter title=”Truyền lửa: 91 điểm” percent=”46″ color=”#049DD9″][mk_skill_meter title=”Kiên trì: 56 điểm” percent=”28″ color=”#049DD9″][mk_skill_meter title=”Sáng tạo: 41 điểm” percent=”21″ color=”#049DD9″][mk_skill_meter title=”Trách nhiệm: 57 điểm” percent=”29″ color=”#049DD9″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][mk_divider style=”shadow_line” divider_width=”full_width” margin_top=”20″ margin_bottom=”20″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text disable_pattern=”true” align=”center” margin_bottom=”0″]drawRadar[/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text disable_pattern=”true” align=”left” margin_bottom=”0″][mk_skill_meter title=”Chịu sức ép: 63 điểm” percent=”32″ color=”#D91807″][mk_skill_meter title=”Thực hiện đến cùng: 112 điểm” percent=”56″ color=”#D91807″][mk_skill_meter title=”Lạc quan: 81 điểm” percent=”41″ color=”#D91807″][mk_skill_meter title=”Thiếu kiên nhẫn: 68 điểm” percent=”34″ color=”#D91807″][mk_skill_meter title=”Muốn được ghi nhận: 47 điểm” percent=”24″ color=”#D91807″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][mk_divider style=”shadow_line” divider_width=”full_width” margin_top=”20″ margin_bottom=”20″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text disable_pattern=”true” align=”center” margin_bottom=”0″]drawRadar[/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text disable_pattern=”true” align=”left” margin_bottom=”0″][mk_skill_meter title=”Nhu cầu tình yêu: 83 điểm” percent=”42″ color=”#4FCEE9″][mk_skill_meter title=”Nhu cầu bản năng: 93 điểm” percent=”47″ color=”#4FCEE9″][mk_skill_meter title=”Chăm sóc gia đình: 50 điểm” percent=”25″ color=”#4FCEE9″][mk_skill_meter title=”Năng động-nhanh chán: 59 điểm” percent=”30″ color=”#4FCEE9″][mk_skill_meter title=”Hy sinh-thụ động: 60 điểm” percent=”30″ color=”#4FCEE9″][mk_skill_meter title=”Chung thủy-bạn bè: 126 điểm” percent=”63″ color=”#4FCEE9″][mk_skill_meter title=”Thân thiện-hướng ngoại: 85 điểm” percent=”43″ color=”#4FCEE9″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][mk_divider style=”shadow_line” divider_width=”full_width” margin_top=”20″ margin_bottom=”20″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text disable_pattern=”true” align=”center” margin_bottom=”0″]drawRadar[/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text disable_pattern=”true” align=”left” margin_bottom=”0″][mk_skill_meter title=”Khép kín-Hướng nội: 73 điểm” percent=”37″ color=”#F28705″][mk_skill_meter title=”Hoạt động nhóm: 100 điểm” percent=”50″ color=”#F28705″][mk_skill_meter title=”Độc lập – phi nguyên tắc: 68 điểm” percent=”34″ color=”#F28705″][mk_skill_meter title=”Khó thay đổi: 125 điểm” percent=”63″ color=”#F28705″][mk_skill_meter title=”Hay thay đổi – chần chừ: 157 điểm” percent=”79″ color=”#F28705″][mk_skill_meter title=”Mạo hiểm: 174 điểm” percent=”87″ color=”#F28705″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][mk_divider style=”shadow_line” divider_width=”full_width” margin_top=”20″ margin_bottom=”20″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][/vc_column][/vc_row]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply