Chỉ số cá nhân-sd

drawRadarSức hút cá nhân: 56 điểm
“Thuyết phục hùng biện: 64 điểm
“Truyền lửa: 91 điểm
“Kiên trì: 59 điểm
“Sáng tạo: 54 điểm
“Trách nhiệm: 57 điểm
drawRadarChịu sức ép: 83 điểm
“Thực hiện đến cùng: 118 điểm
“Lạc quan: 92 điểm
“Thiếu kiên nhẫn: 75 điểm
“Muốn được ghi nhận: 102 điểm
drawRadarNhu cầu tình yêu: 86 điểm
“Nhu cầu bản năng: 104 điểm
“Chăm sóc gia đình: 55 điểm
“Năng động-nhanh chán: 73 điểm
“Hy sinh-thụ động: 70 điểm
“Chung thủy-bạn bè: 140 điểm
“Thân thiện-hướng ngoại: 96 điểm
drawRadarKhép kín-Hướng nội: 74 điểm
“Hoạt động nhóm: 100 điểm
“Độc lập – phi nguyên tắc: 102 điểm
“Khó thay đổi: 125 điểm
“Hay thay đổi – chần chừ: 157 điểm
“Mạo hiểm: 174 điểm

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply