Chỉ số cá nhân-Phương Ánh

Sức hút cá nhân: 78 điểm
“Thuyết phục hùng biện: 42 điểm
“Truyền lửa: 98 điểm
“Kiên trì: 48 điểm
“Sáng tạo: 37 điểm
“Trách nhiệm: 76 điểm
Chịu sức ép: 41 điểm
“Thực hiện đến cùng: 82 điểm
“Lạc quan: 41 điểm
“Thiếu kiên nhẫn: 58 điểm
“Muốn được ghi nhận: 182 điểm
Nhu cầu tình yêu: 59 điểm
“Nhu cầu bản năng: 71 điểm
“Chăm sóc gia đình: 75 điểm
“Năng động-nhanh chán: 52 điểm
“Hy sinh-thụ động: 65 điểm
“Chung thủy-bạn bè: 74 điểm
“Thân thiện-hướng ngoại: 43 điểm
Khép kín-Hướng nội: 57 điểm
“Hoạt động nhóm: 141 điểm
“Độc lập – phi nguyên tắc: 46 điểm
“Khó thay đổi: 79 điểm
“Hay thay đổi – chần chừ: 59 điểm
“Mạo hiểm: 55 điểm

Trả lời