Chỉ số cá nhân-Phạm Trung Tuyến

Sức hút cá nhân: 71 điểm
“Thuyết phục hùng biện: 25 điểm
“Truyền lửa: 58 điểm
“Kiên trì: 38 điểm
“Sáng tạo: 43 điểm
“Trách nhiệm: 121 điểm
Chịu sức ép: 101 điểm
“Thực hiện đến cùng: 129 điểm
“Lạc quan: 71 điểm
“Thiếu kiên nhẫn: 76 điểm
“Muốn được ghi nhận: 102 điểm
Nhu cầu tình yêu: 63 điểm
“Nhu cầu bản năng: 80 điểm
“Chăm sóc gia đình: 46 điểm
“Năng động-nhanh chán: 71 điểm
“Hy sinh-thụ động: 37 điểm
“Chung thủy-bạn bè: 101 điểm
“Thân thiện-hướng ngoại: 80 điểm
Khép kín-Hướng nội: 93 điểm
“Hoạt động nhóm: 241 điểm
“Độc lập – phi nguyên tắc: 57 điểm
“Khó thay đổi: 116 điểm
“Hay thay đổi – chần chừ: 59 điểm
“Mạo hiểm: 150 điểm

Trả lời