Chỉ số cá nhân-Phạm Hải Chung

Sức hút cá nhân: 157 điểm
“Thuyết phục hùng biện: 66 điểm
“Truyền lửa: 90 điểm
“Kiên trì: 58 điểm
“Sáng tạo: 50 điểm
“Trách nhiệm: 73 điểm
Chịu sức ép: 125 điểm
“Thực hiện đến cùng: 62 điểm
“Lạc quan: 64 điểm
“Thiếu kiên nhẫn: 63 điểm
“Muốn được ghi nhận: 77 điểm
Nhu cầu tình yêu: 49 điểm
“Nhu cầu bản năng: 78 điểm
“Chăm sóc gia đình: 69 điểm
“Năng động-nhanh chán: 53 điểm
“Hy sinh-thụ động: 76 điểm
“Chung thủy-bạn bè: 86 điểm
“Thân thiện-hướng ngoại: 62 điểm
Khép kín-Hướng nội: 72 điểm
“Hoạt động nhóm: 80 điểm
“Độc lập – phi nguyên tắc: 64 điểm
“Khó thay đổi: 162 điểm
“Hay thay đổi – chần chừ: 112 điểm
“Mạo hiểm: 106 điểm

Trả lời