Chỉ số cá nhân-Nguyễn Kiều Trinh

Sức hút cá nhân: 56 điểm
“Thuyết phục hùng biện: 38 điểm
“Truyền lửa: 87 điểm
“Kiên trì: 30 điểm
“Sáng tạo: 56 điểm
“Trách nhiệm: 73 điểm
Chịu sức ép: 60 điểm
“Thực hiện đến cùng: 90 điểm
“Lạc quan: 55 điểm
“Thiếu kiên nhẫn: 46 điểm
“Muốn được ghi nhận: 149 điểm
Nhu cầu tình yêu: 54 điểm
“Nhu cầu bản năng: 71 điểm
“Chăm sóc gia đình: 65 điểm
“Năng động-nhanh chán: 39 điểm
“Hy sinh-thụ động: 40 điểm
“Chung thủy-bạn bè: 89 điểm
“Thân thiện-hướng ngoại: 67 điểm
Khép kín-Hướng nội: 76 điểm
“Hoạt động nhóm: 107 điểm
“Độc lập – phi nguyên tắc: 102 điểm
“Khó thay đổi: 153 điểm
“Hay thay đổi – chần chừ: 79 điểm
“Mạo hiểm: 67 điểm

Trả lời