Chỉ số cá nhân-Ngô Văn Anh Khoa

drawRadarSức hút cá nhân: 59 điểm
“Thuyết phục hùng biện: 52 điểm
“Truyền lửa: 138 điểm
“Kiên trì: 25 điểm
“Sáng tạo: 34 điểm
“Trách nhiệm: 67 điểm
drawRadarChịu sức ép: 56 điểm
“Thực hiện đến cùng: 78 điểm
“Lạc quan: 53 điểm
“Thiếu kiên nhẫn: 49 điểm
“Muốn được ghi nhận: 9 điểm
drawRadarNhu cầu tình yêu: 58 điểm
“Nhu cầu bản năng: 76 điểm
“Chăm sóc gia đình: 93 điểm
“Năng động-nhanh chán: 38 điểm
“Hy sinh-thụ động: 44 điểm
“Chung thủy-bạn bè: 111 điểm
“Thân thiện-hướng ngoại: 94 điểm
drawRadarKhép kín-Hướng nội: 71 điểm
“Hoạt động nhóm: 221 điểm
“Độc lập – phi nguyên tắc: 27 điểm
“Khó thay đổi: 65 điểm
“Hay thay đổi – chần chừ: 118 điểm
“Mạo hiểm: 67 điểm

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply