Chỉ số cá nhân-Lan Anh

Sức hút cá nhân: 87 điểm
“Thuyết phục hùng biện: 51 điểm
“Truyền lửa: 84 điểm
“Kiên trì: 41 điểm
“Sáng tạo: 49 điểm
“Trách nhiệm: 64 điểm
Chịu sức ép: 53 điểm
“Thực hiện đến cùng: 84 điểm
“Lạc quan: 77 điểm
“Thiếu kiên nhẫn: 78 điểm
“Muốn được ghi nhận: 111 điểm
Nhu cầu tình yêu: 60 điểm
“Nhu cầu bản năng: 71 điểm
“Chăm sóc gia đình: 111 điểm
“Năng động-nhanh chán: 76 điểm
“Hy sinh-thụ động: 51 điểm
“Chung thủy-bạn bè: 84 điểm
“Thân thiện-hướng ngoại: 114 điểm
Khép kín-Hướng nội: 52 điểm
“Hoạt động nhóm: 161 điểm
“Độc lập – phi nguyên tắc: 75 điểm
“Khó thay đổi: 65 điểm
“Hay thay đổi – chần chừ: 151 điểm
“Mạo hiểm: 130 điểm

Trả lời