Chỉ số cá nhân-Khánh Ly

drawRadarSức hút cá nhân: 63 điểm
“Thuyết phục hùng biện: 73 điểm
“Truyền lửa: 52 điểm
“Kiên trì: 56 điểm
“Sáng tạo: 46 điểm
“Trách nhiệm: 86 điểm
drawRadarChịu sức ép: 51 điểm
“Thực hiện đến cùng: 95 điểm
“Lạc quan: 66 điểm
“Thiếu kiên nhẫn: 67 điểm
“Muốn được ghi nhận: 85 điểm
drawRadarNhu cầu tình yêu: 84 điểm
“Nhu cầu bản năng: 79 điểm
“Chăm sóc gia đình: 82 điểm
“Năng động-nhanh chán: 64 điểm
“Hy sinh-thụ động: 63 điểm
“Chung thủy-bạn bè: 114 điểm
“Thân thiện-hướng ngoại: 83 điểm
drawRadarKhép kín-Hướng nội: 61 điểm
“Hoạt động nhóm: 100 điểm
“Độc lập – phi nguyên tắc: 150 điểm
“Khó thay đổi: 97 điểm
“Hay thay đổi – chần chừ: 98 điểm
“Mạo hiểm: 110 điểm

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply