Chỉ số cá nhân-Đậu Đỏ

drawRadarSức hút cá nhân: 51 điểm
“Thuyết phục hùng biện: 60 điểm
“Truyền lửa: 41 điểm
“Kiên trì: 50 điểm
“Sáng tạo: 45 điểm
“Trách nhiệm: 48 điểm
drawRadarChịu sức ép: 63 điểm
“Thực hiện đến cùng: 101 điểm
“Lạc quan: 69 điểm
“Thiếu kiên nhẫn: 63 điểm
“Muốn được ghi nhận: 102 điểm
drawRadarNhu cầu tình yêu: 75 điểm
“Nhu cầu bản năng: 93 điểm
“Chăm sóc gia đình: 38 điểm
“Năng động-nhanh chán: 61 điểm
“Hy sinh-thụ động: 41 điểm
“Chung thủy-bạn bè: 113 điểm
“Thân thiện-hướng ngoại: 69 điểm
drawRadarKhép kín-Hướng nội: 67 điểm
“Hoạt động nhóm: 100 điểm
“Độc lập – phi nguyên tắc: 82 điểm
“Khó thay đổi: 125 điểm
“Hay thay đổi – chần chừ: 157 điểm
“Mạo hiểm: 150 điểm

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Leave a Reply