Bọ cạp

12 cung hoàng đạo: Tính cách Bọ Cạp (Scorpio)

Mang Tính chất Fixed Water (Nước Kiên định), giống như dòng nước dưới đáy sâu, nhìn thì tưởng tĩnh lặng nhưng thực ra đang chuyển động mạnh mẽ, Bọ Cạp bí ẩn và khá thủ đoạn, giữ trong đó mọi cảm xúc và biến nó thành động lực cho hành động của mình, có thể tích cực hoặc tiêu cực. Bọ Cạp cũng là cung bị ám ảnh nhiều nhất về tình dục.

Đọc thêm
Mạng xã hội
Đăng ký nhận tin mới