Chiêm Tinh Số tạm thời đóng cửa để cập nhật tính năng và nội dung mới của bản đồ sao, dự kiến mở cửa vào 10/9/2019.
Trong trường hợp bạn đế từ cuốn sách Chiêm Tinh nhập môn, xin tạm thời trao đổi inbox trên fanpage https://facebook.com/chiemtinhso
Chân thành xin lỗi và hẹn gặp lại.